TRYKK

Digitaltrykk/offsettrykk/rotasjonstrykk 

Vi trykker stort sett digitalt eller i offset. Kvaliteten på digitaltrykk er idag fullt på høyde med offset-trykk. Så det er i hovedsak opplaget eller tiden som avgjør hvordan det blir trykt. Ved spesielt store produksjoner kan vi også trykke i rotasjon.

Små/store opplag

Digitaltrykk er egnet for mindre opplag av bøker opp til ca 200 i 4-fargeproduksjon. Ved sort trykk kan digitaltrykk konkurrere på opplag med flere hundre ex.

4-farge s/hv

Det finnes trykkmaskiner som trykker i sort trykk (1+1), 2-fargetrykk (2+2) og 4-fargetrykk (4+4). Det er bruken av tryksaken som bør avgjøre hva du velger. Jo flere farger i trykksaken, jo høyere pris.

Storformat plotting

Dagens plottere gir strøkent resultat og kan benyttes på opplag fra et ex og oppover, eller på storformat, der vi ikke har store nok trykkmaskiner

Formatvalg

Smart valg av riktig bokformat bidrar til å gjøre produksjonen suksessfylt, både økonomisk men også utseendemessig.

Papirformatene i A-serien har som utgangspunkt et papirformat på 841 × 1189 mm, tilsvarende 1 m², utgangspunktet for B-serien er 1000 × 1414 mm, et format der kortsiden er nøyaktig 1 meter. De øvrige formatene fremkommer ved halvering av papirarket på tvers.