FØRTRYKK

Design

God design bidrar til å øke interessen for boken din. Dette gjelder både i materien og på omslaget. Valg av utforming gjør at boken skiller seg ut og trigger leserens/kjøperens interesse. Vi hjelper deg med dette.

Ombrekking/typografi

Sentralt i god typografi er lesbarhet. Avhengig av format, tekstmengde og målgruppe finner vi fram til en løsning som fungerer for din bok. Det finnes en mengde fonter, noen ser kule ut, men fungerer ikke på store tekstmengder. Vi lager prøvesider til du er fornøyd. Vi tilpasser også satsbildet til formatet, slik at margene fungerer godt.

Repro/billedbehandling 

De aller fleste bilder vil ha godt av en kvalitetskontroll. Da justeres lys, skygge, mellomtoner. Bildet bør skjerpes og fargebalansen justeres. Resultatet framstår som mye mer interessant og bildene ser bedre ut.